JSME ČLENY:

logo cagi 20160110020221

Česká asociace pro geoinformace (CAGI) je nezávislé dobrovolné společenské sdružení subjektů působících na území České republiky v oblastech prostorově orientovaných informačních systémů a příslušných informačních technologií. Asociace je sdružením ve smyslu zákona č. 83 /1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Asociace je reprezentantem odborných, profesních a společenských zájmů svých členů. Členy jsou jak fyzické, tak právnické osoby. Členy mohou být i zahraniční právnické a fyzické osoby.

logo uava NOVE

Aliance pro bezpilotní letecký průmysl (UAVA) vznikla na základě rostoucí poptávky trhu po uceleném a systémovém přístupu reprezentujícím účastníky nově se rozvíjejícího UAV odvětví při zachování celospolečenských zájmů.

Posláním Aliance je vytvářet předpoklady a optimální podmínky pro výzkum, vývoj, výrobu, obchod s cílem rozvíjet UAV technologie a UAV aplikace.

SPOLUPRACUJEME: 

cropped GEPRO

Jsme česká softwarová a obchodní společnost. Zabýváme se vývojem programového vybavení, dodávkami dat a komplexními službami vč. systémové integrace v oblastech geografických informačních systémů, správy nemovitého i movitého majetku (facility management), katastru nemovitostí, geodézie a kartografie, pozemkových úprav, informačního modelování staveb (BIM) a mnoha dalších.

sharing universalJak technologie AgroScan funguje?

Zachytíme a diagnostikujeme problémy nejen na poli, ale i v lese. Změříme pozemky i stavby. Jak přesně to v AgroScanu děláme?

783ea1f0e6d99bb0fad364d45ecc175e e1704466790885Nabízíme drony pro konkrétní požadavky zákazníka, tak aby od prvního letu splňovaly jeho představy.

Pro zájemce i majitele dronů nabízíme rozsáhlé školení a kurzy vytvořené na míru požadavkům.

1675066547534

 

Jsme distributory softwaru pro přípravu lokality na odstřely.

logo dark

 

AVAG používají stavební společnosti, geodeti a další profese. AVAG přináší inovace a otevírá nové možnosti jak pracovat efektivně a spolupracovat nad daty z dronu.

Aplikace AVAG slouží na pokročilé práce s geoinformačními daty z dronů. AVAG vyvíjí společnost AirView s.r.o. Počátky vývoje probíhaly ve spolupráci s ČVUT a byly spolufinancovány EU.