PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

tachimetr sokkia

PODMÍNKY SLUŽBY
3gon Positioning s.r.o.

  1. Zákazník předávající zařízení k opravě je povinen specifikovat druh opravy a popsat poškození, které má být opraveno. Měl by být rovněž uveden způsob vyzvednutí technologie (odeslání zákazníkovi nebo doručení do kanceláře k osobnímu odběru).
  2. Společnost 3gon Positioning s.r.o. neodpovídá za data zanechaná na paměťových  médiích instalovaných v zařízení nebo dodaných se zařízením.
  3. Dokladem opravňujícím k záruční opravě je doklad o koupi se sériovým číslem technologie.
  4. Služby uvedené v ceníku typických servisních zakázek (včetně kalibrace, kontroly, diagnostiky a vyhodnocení) nevyžadují schválení zákazníkem. Dodání zařízení pro takovou službu se rovná převzetí nákladů.
  5. V případě zrušení služby nebo neakceptování nabídky služby do 30 dnů ode dne jejího předložení zákazníkovi bude zákazníkovi účtována cena za diagnostiku závady, nabídku opravy a dopravu v souladu s ceníkem služby.
  6. V případě zákazníka, který není spotřebitelem, představuje nevyzvednutí zařízení do 90 dnů od data předložení odhadu služeb opuštění s úmyslem zbavit se vlastnictví. V takovém případě přechází vlastnictví zařízení na společnost 3gon Positioning s.r.o. a zákazník se vzdává jakýchkoli nároků vůči společnosti 3gon Positioning s.r.o.
  7. Ve věcech, na které se nevztahují výše uvedené podmínky, se použijí ustanovení občanského zákona.

     e-mail: cz.obchod@3gon.eu
     tel. +420 608 678 914